Tropical Juices Shop tại Siêu Thị CoopXtra Tân Phong, Quận 7 đi vào hoạt động.

Tropical Juices Shop tại Siêu Thị CoopXtra Tân Phong, Quận 7 đi vào hoạt động.

TIN TỨC
Vừa qua, Kim Nguyễn FoodTech đã hoàn thiện việc đầu tư và đưa vào khai thác kinh doanh cửa hàng kinh doanh nước trái cây tươi tại Siêu thị CoopXtra Tân Phong (Vivo City), Quận 7 để có thể cung cấp sản phẩm nước trái cây tươi sản xuất tại chỗ, đóng chai hoặc ly có chất lượng cao, giá hợp lý. Toàn bộ các máy và thiết bị phục vụ cho sản xuất, pha chế đều do Zumex Tây Ban Nha cung cấp để đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, hiệu suất cao khi sử dụng. Sản phẩm nước cam tươi, nước cam chanh dây, .... được đóng chai 330ml hoặc ly 500ml sẵn sáng phục vụ người sử dụng là cư dân đang sinh…
Read More