Thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất máy tính tiền RCH

Thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất máy tính tiền RCH

TIN TỨC
Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác với nhà sản xuất máy tính tiền RCH Italy, Lãnh đão Kim Nguyễn FoodTech Co., LTD đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhà máy sản xuất thiết bị, máy tính tiền, cung cấp giải pháp quản trị nhà hàng khách sạn của Công ty RCH Italy. Tại buổi làm việc Kim Nguyễn Foodtech Co., LTD và RCH Italy có cam kết hợp tác cùng phát triển thị trường Việt Nam trên quan điểm bình đẳng, hỗ trợ sâu rộng trong việc đào tạo đôi ngũ kinh doanh, kỹ thuật để phát triển thị trường kinh doanh tại Việt Nam. Các dòng sản phẩm máy tính tiền, máy in bill, phần mềm quản trị nhà hàng & khách sạn do RCH Italy…
Read More